duminică, 21 iulie 2013

Traseu pietonal: 5.Casa arh.Socolescu, 1896Bulevardul Carol I nr. 14
monument istoric  Casa din Bulevardul Carol 14 (28), realizată în 1896, a fost locuinţa personală a arhitectului. Terenul, aşa cum rezultă din planul de situaţie anexat proiectului, cuprindea casele de la numărul 14 şi 14 bis şi aparţinea arhitectului. În urma cererii depuse la primărie primeşte Autorizaţia de construire cu numărul 70, din 4 mai 1896, cu obligativitatea de a respecta alinierea şi regulamentul special pentru construcţiuni”. Casele vor avea înalţimea minimă de 15.00 metri şi maxima de 17.00 m. Construcţia se va retrage din axa străzii la 12.00 m., sau retrasă din bordura trotuarului cu 6.00 m., unde s-au bătut ţăruşi de lemn. 

După renumerotarea bulevardului, casa de la numărul 14 este în prezent 28. Construcţia este monument istoric.

Casa a fost locuinţa personală a arhitectului, unde îşi avea şi biroul de proiectare. Aici aveau loc întrunirile membrilor Societăţii Arhitecţilor Români. Faţada este simetric rezolvată, parterul are două prăvălii amplasate de o parte şi de alta faţă de acces. Deasupra accesului a realizat un bovindou, flancat de două ferestre marcate de coloane angajate cu capiteluri composite.

Dupa razboi, cladirerea a suferit modificari. Mansarda a fost transformata in etaj, iar  modificarile fatadei nu se incadreaza stilistic in tipologia compozitionala a constructiilor realizate de arhitectul Socolescu.
 

Construcţia este monument istoric, cu indicativul  B-II-m-B-18311.
 


 Foto: Cristian Gache
  Foto: arh. Gabriela Petrescu
Sursa: A.N.D.M.B. fond P.M.B. Tehnic
Foto: arh. Gabriela Petrescu

Un comentariu: