duminică, 21 iulie 2013

Traseu pietonal: 2. N.D Moroianu, 1884Calea Călăraşi nr. 41 (actual nr. 55), colţ cu str. Mântuleasa
 monument istoricClădirea este amplasată pe strada Călăraşi 41 (actual 55), colţ cu strada Mântuleasa şi face parte din Ansamblul de arhitectură şi urbanism Calea Călăraşilor, Mântuleasa şi Hala Traian. Unul din avantajele proprietăţii era existenţa unei „staţii de trăsuri”. Toate intersecţiile importante ale oraşului dispuneau de aceste staţii[1]. Casa a scăpat de exproprierea din 1912, când s-a hotărât lărgirea străzii Mântuleasa. Acest lucru s-a făcut cu terenul de vis-a-vis de Casa Moroianu. Acel teren aparţinea lui Constantin Rusescu, moştenitor al imobilului din strada Sfântul Mina, realizat de Ion N.Socolescu. Rusescu apucase să vândă terenul care era „în apropiere de piaţă şi de centrul destul de populat şi cu circulaţiune frecventă, cu staţiune de trăsuri”[2].

În recomandările făcute de primărie în autorizaţia de construire se spune: „casa va fi aşezată pe linia faţadei cu ţăruşi la faţa locului şi cari spre strada Mântuleasa se află la distanţa de doi stânjeni şi jumătate de axa pavajului iar despre strada Călăraşilor la depărtare de şase metri de axa pavagiului. La colţ se va forma teşitura aprobată pe plan”[3]. Planurile erau semnate atât de arhitect, cât şi de beneficiar.
Casa este aşezată perpendicular pe stradă şi este formată din două corpuri de clădire; unul principal, amplasat către stradă, rezolvat pe demisol şi parter şi un corp, în continuarea celui principal, format din demisol, parter şi etaj în care se află dependinţele casei.

Corpul secundar este integrat în volumul întregii case. Accesul principal se face printr-un portic ale cărui coloane susţin o arcadă. Scara de acces este monumentală. La parter este un vestibul amplu din care se accede în restul încăperilor, cât şi în coridorul de legătură cu corpul anexelor. Mai există un acces secundar, prevăzut cu o scară, care leagă nivelurile dependinţelor.Faţada principală dinspre incintă a corpului principal este bogat decorată, într-un stil eclectic cu elemente neoclasice. Ferestrele faţadei principale amplasate simetric faţă de acces, sunt cuplate câte două, decorate cu coloane duble, angajate, care susţin un fronton rectangular, profilat. Faţada către stradă preia ferestrele duble, pentru a accentua teşitura casei. A treia fereastră este decorată cu fronton triunghiular. Faţada către strada Mântuleasa este formată din opt travei, alternând ferestre cu fronton triunghiular cu ferestre cu fronton rectangular. Casa este bine conservată, în prezent în clădire funcţionând o sală de teatru.
cercetător și autor text arh. drd. Gabriela Petrescu
[1] Andreea Răsuceanu, Cele două Mântulese, Bucureşti, Vremea, 2009, p.172
[2] Idem. p 177
[3] Arhivele Naţionale, Fond PMB- tehnic,  Dosar 47/1884
  

 Foto: Gabriela Petrescu Sursa: A.N.D.M.B., fond P.M.B. Tehnic
Foto: arh. Gabriela Petrescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu