duminică, 21 iulie 2013

Dispărut: Atelier cu dependinţe al pictorului Stoicescu, 1885Atelierul era amplasat pe strada Berzei 128. 

Începând cu această lucrare Ion Socolescu va semna solicitările pentru proiectare şi execuţie cu antetul „BIROUL TECHNIC PENTRU PROECTE ŞI  INTREPRINDERI  DE  LUCRĂRI  PUBLICE ŞI PARTICULARE ION N. SOCOLESCU, arhitect şi inginer, strada Domnitzi, 12 bis,  BUCUREŞTI[1].
Atelierul pictorului Stoicescu este o clădire nesemnificativă pentru activitatea sa, dar arhitectul nu refuza nicio lucrare, cum a fost cererea din 21 aprilie 1885, prin care solicita reparaţii şi schimbarea învelitorii la clădirea din strada Plantelor 10, proprietatea Arhiereului Piteşteanu, sau solicitarea pentru lucrări de consolidare în curte, pe strada Victoriei 80, proprietatea domnului Eliade[2], solicitare pentru executarea unui grilagiu pe aliniere, pe strada Bibescu Vodă 4[3], solicitarea lui Ion Socolescu pentru lucrări de reconstrucţie şi reparaţii pentru Eliza Vlădoianu, strada Teilor 61, care au constat din: lucrări de separare a unei prăvălii, realizarea unei scări principale de acces, transformarea unei camere în privată cu hasna[4].

cercetător și autor text arh. drd. Gabriela Petrescu


[1] Fond PMB tehnic, Dosar 18/1885, fila 92, 93
[2] Dosar 42/1886, fila 48
[3] Dosar 42/1886, filele 217, 218
[4] Dosar 25/1885, filele 89, 90, În anul 1885, 1886, multe dintre solicitările proprietarilor către primărie, se refereau la realizarea de private şi hasnale la locuinţele existente. Era obligatoriu de prezentat spre autorizare, secţiuni prin privată şi hasna.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu