duminică, 21 iulie 2013

Dispărută: Casă, 1890


str. Clopotarii Noi nr. 55 (Puțul de Piatră)
În urma cererii depuse şi a proiectului, primeşte Autorizaţia nr. 36, din 1 mai 1890. În dosarul existent la Arhivele Statului, Fond PMB[1], nu este specificat numele proprietarului şi nici semnătura acestuia nu apare pe planuri.
Este o clădire rezolvată cu calcan pe latura dreaptă a terenului.

În biletul autorizaţiei se menţionează : “Construcţiunea  se va realiza la  faţa stradei. Deoarece linia albastră nu se pote aplica, căci s-ar întrerupe comunicaţia, opinez a se da voe pe linia galbenă în linia caselor vecine Nº-53 ce fac colţ cu Str. Puţul de Piatră”.
Numele străzii şi numărul casei a fost schimbat în Grigore Alexandrescu 8. În 1938 casa a fost demolată iar pe teren a fost realizat după planurile arhitectului Tiberiu Niga un bloc de locuinţe.

Construcţia are demisol, parter şi etaj. Scara este circulară, adosată laturii stângi, către curtea interioară. Intrarea se face printr-un peron acoperit, care formează un balcon la etajul întâi. Poarta de intrare este din fier forjat, bogat decorată. Dintr-un antreu se intră într-un vestibul din care se accede într-un salonaş luminat către stradă şi o sufragerie care se continuă cu o seră deschisă către grădina din spatele casei. Pe scara circulară se accede la etaj, unde este o odae de culcare deschisă către o terasă. Dormitorul dispunea de o cameră de baie şi o cameră pentru servitoare.

Faţadele erau proiectate de Socolescu în stilul său. Faţada dinspre stradă, a împărţit-o în două travei, în funcţie de importanţa încăperilor din spatele zidurilor. Ferestrele salonaşului de la parter şi al băii de la eraj, căte două la număr, sunt legate prin ancadramente bogat decorate. Ferestrele băii sunt terminate în arce trilobate. Un brâu în torsadă, accentuat în faţada principală printr-un medalion, deasupra arcelor trilobate, înconjură faţada. Cornişa lată, specifică stilului arhitectului, este înălţată peste traveea principală.[1] Arhivele Naţionale, fond P.M.B. 1890, Dosar 25, filele, 194-198.Sursa: A.N.D.M.B. fond P.M.B. Tehnic
Foto: arh.Gabriela Petrescu 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu