duminică, 21 iulie 2013

Dispărută: Casa I. Russescu, 1886Reşedinţa era amplasată pe strada Sfântul Mina 4. Pentru proiectarea şi execuţia acestei case, Socolescu obţine Permisiunea nr.37[1], din 24 martie 1886, prin care construcţia propusă a se rezolva pe parter şi demisol, va fi din „zidărie masivă, acoperită cu metal şi calcane dinspre vecinătăţi tot de zidărie”.
Comanditarul lucrării a fost I.  Rusescu, care deţinea multe terenuri în aceea zonă.

Ca şi casa din strada Călăraşilor 41, aceasta era orientată cu latura îngustă către stradă. Casa era rezolvată cu trei calcane, cu faţadele dezvoltate în cadrul incintei. Era o casă pe parter şi demisol, cu zona dependinţelor desfăşurată către latura posterioară a terenului. 

Planul corpului principal este rezolvat simetric. Intrarea se face printr-un portic ai cărui stâlpi susţin o arcadă. În schimb, faţada principală, cu intrarea, se dezvoltă în incintă şi este bogat decorată în stil baroc, cu accentuarea golurilor de ferestre şi a intrării. Datorită restructurării zonei, clădirea a fost demolată.


cercetător și autor text arh. drd. Gabriela Petrescu


[1] Dosar 15/1886, fila 172-178
 
Sursa: A.N.D.M.B. fond P.M.B. Tehnic
Foto: arh. Gabriela Petrescu
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu